شتکوین

آیا یک شتکوین میتواند معتبر شود؟

شرایطی که یک توکن میتواند اعتبار خوبی بدست بیاورد و از سایه شتکوین بودن خارج شود   نویسنده : احسان زیدآبادی   مقدمه: در دنیای رو به رشد رمزارزها، ارزیابی اعتبار یک شتکوین یکی از مسائل بحث برانگیز است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. هنگامی که یک پروژه ابتدا به شکل …

آیا یک شتکوین میتواند معتبر شود؟ ادامه »