هوش مصنوعی در تریدینگ

هوش مصنوعی در تریدینگ

کاربردر هوش مصنوعی در تریدینگ   مقدمه:   هوش مصنوعی در تریدینگ به استفاده از تکنیک‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در فرآیند تصمیم‌گیری و پیش‌بینی در بازارهای مالی اشاره دارد. این تکنولوژی‌ها می‌توانند به تحلیل داده‌های تاریخی و پیش‌بینی رفتارهای آینده بازارها کمک کنند.   استراتژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی:   -تحلیل تکنیکال:این استراتژی‌ها بر …

هوش مصنوعی در تریدینگ ادامه »