تحیل بیتکوین در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

با نزدیک شدن به هاوینگ بیتکوین وارد یک فاز صعودی خوبی شدیم که احتمال اصلاح قیمت در حال حاضر بازار بیشتر حس میشود تا ادامه رشدهای شدید چرا که برای پرواز بعداز هاوینگ نیاز به اصلاح عمیق تری داریم. در این تحلیل به برسی نواحی مهم قیمتی یعنی ۵۰ هزار دلار و ۵۳ هزار دلا …

تحیل بیتکوین در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ ادامه »