ویتالیک بوترین معرفی مدل کارمزد جدید برای شبکه اتریوم را اعلام کرد: پیشنهاد بهبود EIP-7706

    ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، مدل کارمزد جدیدی با نام EIP-7706 را ارائه کرده است که برای داده‌های کال تراکنش‌ها کارمزد جدیدی را معرفی می‌کند. این پیشنهاد اهدافی از جمله ایجاد کارمزد مستقل برای انتقال داده‌ها را دنبال می‌کند

اخبار

اخبار

 

 

ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، مدل کارمزد جدیدی با نام EIP-7706 را ارائه کرده است که برای داده‌های کال تراکنش‌ها کارمزد جدیدی را معرفی می‌کند. این پیشنهاد اهدافی از جمله ایجاد کارمزد مستقل برای انتقال داده‌ها را دنبال می‌کند و در صورت تایید، شبکه اتریوم به طور مستقل از دیگر کارمزدها، کارمزد انتقال داده‌ها را تعیین خواهد کرد.

 

منبع

theblock

جدیدترین اخبار

پیمایش به بالا