ورود به دنیای متاورس

Ahmad

amirhossinkhodabakhshi@gmail.com

دی 12, 1402
midterm: میان مدت

تحلیل ارز ADA کاردانو در ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

کاردانو
در تحلیل کردانو به کانال صعودی که در آن قرار داریم اشتاره شده د راین بازه قیمتی کانال روند نوسان داشته و در ادامه انتظار میرود که روند صعودی جای خود را به روند رنج خواهد داد و قیمتهای پایینتری ازجمله 0.537 دلار را به خود میبیند.
پیمایش به بالا