فریاد هرج و مرج در بازار ارزهای دیجیتال: بیت کوین به قیمت تاریکی سقوط کرد و بیش از ۳۰۰ میلیون دلار موقعیت‌های اهرمی به ضرر لیکویید شدند!

  در طول یک روز، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های اهرمی در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شدند. امروز، قیمت بیت کوین به رکورد بالاترین خود یعنی ۷۳۷۶۰ دلار رسید و از رقم قبلی که روز گذشته ثبت شده

CRYPTO

CRYPTO

 

در طول یک روز، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های اهرمی در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شدند. امروز، قیمت بیت کوین به رکورد بالاترین خود یعنی ۷۳۷۶۰ دلار رسید و از رقم قبلی که روز گذشته ثبت شده بود، عبور کرد. با این حال، بعد از این افزایش نسبتاً چشم‌گیر، قیمت بیت کوین کاهش یافت. بر اساس گزارش کوین گلس، تقریباً ۳ میلیارد دلار از موقعیت‌های اهرمی خرید در حدود ۷۴۰۰۰ دلار باز است و ۲.۸ میلیارد دلار اضافی در حدود ۷۳۹۰۰ دلار باز مانده است. هر افزایش ۱۰۰ دلار در قیمت بالای ۷۴۰۰۰ دلار بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار سود باز را نشان می‌دهد، همچنین مجموعاً حدود ۳۰ میلیارد دلار از موقعیت‌های فروش اهرمی باز است که در صورت بازگشت قیمت به بالا، ممکن است لیکویید شوند.

در ۲۴ ساعت گذشته، کل لیکوییدی بازار ارزهای دیجیتال به مبلغ ۳۰۶.۵۲ میلیون دلار رسیده است که ۲۱۰.۹۴ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های خرید و ۹۵.۵۸ میلیون دلار به موقعیت‌های فروش بوده‌اند و لیکویید شده‌اند.

 

نویسنده: احسان زیدآبادی

جدیدترین اخبار

پیمایش به بالا