ویتالیک بوترین معرفی مدل کارمزد جدید برای شبکه اتریوم را اعلام کرد: پیشنهاد بهبود EIP-7706

اخبار

 

 

ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، مدل کارمزد جدیدی با نام EIP-7706 را ارائه کرده است که برای داده‌های کال تراکنش‌ها کارمزد جدیدی را معرفی می‌کند. این پیشنهاد اهدافی از جمله ایجاد کارمزد مستقل برای انتقال داده‌ها را دنبال می‌کند و در صورت تایید، شبکه اتریوم به طور مستقل از دیگر کارمزدها، کارمزد انتقال داده‌ها را تعیین خواهد کرد.

 

منبع

theblock

پیمایش به بالا