تحلیل ارز TIAUSDT در ۱۴ مارس ۲۰۲۴

CELESTIA

مدت زمان برای سودهی : midterm: میان مدت

این تحلیل را در صفحه تریدینگ ویو احمد ارز دنبال کنید

tiausdt

در این تحلیل نقاط برگشتی مهم که سقف و کف ایجاد کرده اند اشاره شده در تایم فریم های چهار ساعته و یک ساعته که خطوط زرد رنگ برای مشخص کردن این نواحی رسم شده . در نزدیکی اولین ناحیه مهم در کف احتمال خرید و حرکت قمت به سمت بالا را احتمال میدهیم و طبق همین احتمال این توکن با درصد بالاتری برای خرید در کف مشخص شده با نقاط ورود و خروج به شرح زیر:📊

🔍Entry: 15.79
🛑Stop Loss: 14.86
🎯Take Profit: 16.71-17.48-18.24

 

⚠️این تحیل و سیگنال صرفا تحلیل تیم مجوعه احمدارز میباشد و هیچگونه پیشنهاد سرمایه گزاری نمیباشد

 

تحلیلگر: احسان زیدآبادی

مدت زمان برای سودهی : midterm: میان مدت

این تحلیل را در صفحه تریدینگ ویو احمد ارز دنبال کنید

پیمایش به بالا