تحلیل تکنیکال ارز FTMUSDT در ۱۹ مارس ۲۰۲۴

FANTOM

مدت زمان برای سودهی : short term:کوتاه مدت

این تحلیل را در صفحه تریدینگ ویو احمد ارز دنبال کنید

در تایم فریم های یک ساعته و چهارساعته کاملا یک روند دوطرفه که به اصطلاح روند تریدینگ رنج گفته میشود تشیل شده است و این روند طی چندین روز ادامه داشته پس تا زمانی که این روند از سقف و کف ایجاد شده شکسته نشود باید در سقف ها و کف های این تریدینگ رونج معاملات خود را انجام داد.

در این تحلیل چون نزدیک به سقف تریدینگ رنج هستیم احتمال بیشتری برای گرفتم معاملات فروش داده و به ترتیب نقاط ورود و خروج زیر بیان شده و میتوانید روی این توکن معاملات خود را انجام دهید.

🔍Entry: 0.9312
🛑Stop Loss: 0.9881
🎯Take Profit: 0.8719-0.8131

 

⚠️این تحلیل و سیگنال صرفا نظر تیم احمدارز میباشد و هیچگونه پیشنهاد معاملاتی محسوب نمیشود و سود و ضرر این معاملات برعهده شخص شما میباشد.⚠️

FTMUSDT

این تحلیل را در صفحه تریدینگ ویو احمدارز مشاهده نمایید.⬅️ https://www.tradingview.com/chart/FTMUSDT/OR6Kg3OA-FTM-3-hit-in-high/

تحلیلگر : احسان زیدآبادی

مدت زمان برای سودهی : short term:کوتاه مدت

این تحلیل را در صفحه تریدینگ ویو احمد ارز دنبال کنید

پیمایش به بالا