تحلیل ارز ADA کاردانو در ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

کاردانو

مدت زمان برای سودهی : midterm: میان مدت

این تحلیل را در صفحه تریدینگ ویو احمد ارز دنبال کنید

در تحلیل کردانو به کانال صعودی که در آن قرار داریم اشتاره شده د راین بازه قیمتی کانال روند نوسان داشته و در ادامه انتظار میرود که روند صعودی جای خود را به روند رنج خواهد داد و قیمتهای پایینتری ازجمله ۰٫۵۳۷ دلار را به خود میبیند.

 

 

 

ADAUSDT کاردانو

مدت زمان برای سودهی : midterm: میان مدت

این تحلیل را در صفحه تریدینگ ویو احمد ارز دنبال کنید

پیمایش به بالا