PancakeSwap

رودمپ صرافی پنکیک سواپ در کوارتر دوم سال ۲۰۲۴

  رفع مشکلات و سوالات کاربران صرفی غیر متمرکز پنکیک سواپ در جلسه AMA     مقدمه : جلسه پرسش و پاسخی که مدیران صرافی پنکیک سواپ برگزار کردند و نشه راه و ابهاماتی که برای کاربران ایجاد شده بود را برطرف کردند ، به شرح زیر کامل ترجمه و توضیح داده شده.     …

رودمپ صرافی پنکیک سواپ در کوارتر دوم سال ۲۰۲۴ ادامه »